CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  1. Tiền mặt (COD): Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng, hoặc thanh toán cho nhân viên bán hàng mua tại cửa hàng
  2. Thanh toán chuyển khoản: Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:
  • Tên TK: Nguyễn Gia Hoàng
  • Số TK: 5704469200
  • Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhanh Quảng Ngãi (BIDV)